Quy định về đổi trả hàng.

Đổi trả hàng là việc Kho Dược Liệu nhập lại hàng hóa đã bán cho khách hàng và hoàn lại tiền hoặc đổi hàng hóa khác có giá trị tương đương hoặc có giá trị chênh lệch cho khách hàng đó theo những quy định sau:

Về thời gian đổi trả hàng:

Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ lại sản phẩm - lấy lại tiền đối với Sản phẩm BỊ LỖI (do nhà sản xuất) hoặc Không Bị Lỗi theo quy định về thời gian đổi trả hàng đối với từng sản phẩm.

Về điều kiện đổi trả:

Sản phẩm khi nhận lại phải có đầy đủ các chứng từ kèm theo (chứng từ mua hàng, hóa đơn VAT nếu có) .

Còn đầy đủ Tem, hộp, sách hướng dẫn, đĩa cài đặt, phiếu bảo hành, quà khuyến mại đi kèm sản phẩm và không bị biến dạng về mặt vật lý.

Trường hợp sản phẩm đã được viết hóa đơn tài chính, khách hàng muốn trả lại hàng phải viết trả lại hoá đơn tài chính hoặc làm thủ tục hủy hóa đơn này theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thiếu các điều kiện trên: Kho Dược Liệu có quyền từ chối đổi trả hàng.

Quy trình và thủ tục đổi trả hàng.

Khách hàng liên hệ trực tiếp tại cửa hàng của Kho Dược Liệu

Sau khi có Giấy xác nhận tình trạng hàng hóa đủ điều kiện đổi trả như tại mục 3 chính sách này, việc đổi trả hàng sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Kho Dược Liệu

Quy trình xử lý thủ tục đổi hoặc trả hàng được thực hiện trong vòng 24 giờ tính từ lúc Kho Dược Liệu nhận đủ thông tin và các giấy tờ theo quy định từ phía khách hàng.