Mật ong rừng hiện có mật ong từ hoa rừng & mật ong từ lá rừng.

Mật ong từ hoa: Vào mùa hoa rừng nở rộ người nuôi ong mang tổ vào rừng để ong hút dịch ngọt tiết ra chủ yếu từ tuyến mật của hoa để luyện thành mật ong.

Mật ong từ lá: Ong hút dịch ngọt tiết ra chủ yếu từ tuyến mật nằm ở trồi, búp, lá non... để luyện thành mật ong.

Quá trình luyện mật diễn ra cho đến khi mật ong đạt độ chín (vít nắp mật) mật sẽ được thu hoạch. Về chất lượng như hương thơm, màu sắc, giá trị dinh dưỡng mật lá kém xa mật hoa bù lại sản lượng mật lá là rất lớn vì thế giá bán mật lá thành phẩm thường rẻ hơn mật hoa nhiều lần. Mật lá có thể kể đến mật keo, mật tràm, mật cao su...

Mật ong hoa rừng được khoduoclieu thu mua từ các hộ nuôi ong, lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn mới đóng gói và cung cấp đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt mật ong rừng bán ra tại khoduoclieu có chỉ tiêu đường C4 = 0% kết quả này cho thấy ong chỉ lấy dịch ngọt chủ yếu từ hoa rừng để luyện thành Mật Ong Rừng.

Tiêu chuẩn Quốc Gia về mật ong XEM LINK: https://khoduoclieu.vn/tieu-chuan-danh-gia-mat-ong-nguyen-chat

Tìm Theo