Chính sách giao hàng

Giao hàng ngay theo yêu cầu tại Hà Nội – Hồ Chí Minh

  • Miễn phí giao hàng trong bán kính 7km với đơn hàng giá trị >200.000 VNĐ. Thời gian giao hàng trong vòng 2h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.
  • Phụ phí giao hàng 15.000VND trong bán kính từ 7 đến 10km. Thời gian giao hàng trong vòng 5h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.
  • Phụ phí giao hàng 35.000VND trong bán kính từ 10 đến 15km. Thời gian giao hàng trong vòng 5h tính từ thời điểm xác nhận đơn hàng.
  • Bán Kính >= 15km người mua có thể thỏa thuận cho phù hợp.

Giao hàng khu vực tỉnh thành khác

  • Miễn phí giao hàng theo yêu cầu của người mua đến các điểm nhận hàng của nhà xe, công ty vận chuyển, Bưu Điện tại Hà Nội – Hồ Chí Minh.
  • Thời gian là 24h đối với những đơn hàng được xác nhận trước 14h30.
  • Thời gian là 48h đối với những đơn hàng xác nhận sau 14h30.
  • Trong trường hợp khác có thể thỏa thuận cho phù hợp.